office@asar.ro

Seismic Center ASAR Project

Seismic Center ASAR Project

Proiectul a constat in proiectarea si dezvoltarea a doua statii seismice complet autonome si cu capabilitate de transmitere a datelor la distanta prin radio. Statiile au fost amplasate in zona seismica Vrancea in mediul natural pentru a culege informatii despre parametrii gravitationali plus un senzor amplasat in incinta privata. Senzorul gravimetric este de tip MEMS. Statiile sunt echipate si cu accelerometre, magnetometru, detector de microunde, etc. Statiile functioneaza la capacitati optime din anul 2020.